Số lượt truy cập

327904

/ Tin tức

Đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong 10 năm tới

Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong nước, phục vụ cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Theo đó, đến năm 2030, năng lượng sơ cấp đạt khoảng 175-195 triệu tấn dầu quy đổi (TOE); tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng 125-130GW, sản lượng điện đạt khoảng 550-600 tỷ kWh. Cùng với đó, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% vào năm 2030; tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2030 đạt mức 105-115 triệu TOE.

Giải pháp đặt ra là: phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp; phát triển hệ thống lưới điện; cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả; phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực và nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.