/ Danh sách cấp phép / Giấy phép sản xuất rượu / GP số 11/GP-SCT ngày 27/12/2013 Công ty CP Đường Biên Hòa

Công ty CP Đường Biên Hòa

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Tên đơn vị Công ty CP Đường Biên Hòa
Địa chỉ Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa
Số giấy phép GP số 11/GP-SCT ngày 27/12/2013
Ngày hết hạn 26/12/2028