/ Danh sách cấp phép / Giấy phép sản xuất rượu / Số 05/GP-SCT ngày 23/6/2014 Công ty TNHH Cacao Trọng Đức

Công ty TNHH Cacao Trọng Đức

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Tên đơn vị Công ty TNHH Cacao Trọng Đức
Địa chỉ Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai
Số giấy phép Số 05/GP-SCT ngày 23/6/2014
Ngày hết hạn 22/6/2029