/ Danh sách cấp phép / Giấy phép sản xuất rượu / Số 09/GP-SCT ngày 14/11/2014 Công ty TNHH Phương Minh Khoa

Công ty TNHH Phương Minh Khoa

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Tên đơn vị Công ty TNHH Phương Minh Khoa
Địa chỉ Lô 6 – 3C, đường số 2, KCN Hố Nai, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Số giấy phép Số 09/GP-SCT ngày 14/11/2014
Ngày hết hạn 13/11/2029